Missie

Noord-Brabant is gebouwd op familiebedrijven. Deze ondernemingen vormen een belangrijke basis voor het economische succes van de provincie. Bij hen gaat ondernemerschap hand in hand met belangrijke waarden als continuïteit en het samendoen met de werknemers. Dat is een gezonde basis voor de bedrijfsvoering. Maar ook familiebedrijven ontkomen niet aan de ingrijpende gevolgen van de huidige economische transitie. Waar de wereld in snel tempo verandert, is stilzitten geen optie. Hoe beter het contact, hoe meer er van elkaar wordt geleerd. En hoe meer verbanden er worden gelegd, hoe beter het de Brabantse familiebedrijven in Brabant vergaat.

Partners