Keukentafelgesprek: 'Familiestatuut'

Vanuit ons mooie Brabantse Familiebedrijven Genootschap is er de laatste jaren veel aandacht voor familie governance ofwel het familiestatuut geweest. Simpelweg tot wie verhoud je je als DGA en privé persoon. Denk hierbij aan je partner, je kinderen, medeaandeelhouders, de directie etc. cetera).

Wat zijn je korte en lange termijn doelen? In welke fase van ondernemerschap zit je en welke “life changing moments” spelen nu en in de toekomst?

Dit vraagt een goed overzicht en een voortdurend onderhoud. We komen we tot de conclusie dat het erg complex en veelomvattend is daarom hebben we de handschoen opgepakt om hier door twee experts een op onze leest geschoeide methode voor te ontwikkelen. Een kop en een staart. In twee uur tijd nemen je mee in een model en geven handvatten om hier vanuit jouw persoonlijke structuur mee aan het werk te kunnen. Na deze middag heb je een overzicht en inzicht waar je nu staat.

Even de experts aan het woord;

Het gaat hierbij om de organisatie van alle zaken die met de continuïteit en opvolging van uw onderneming te maken hebben. Een mooie ambitie, maar volgens ons is het allereerst belangrijk om inzicht te krijgen in waar je nu staat en wat je voor jezelf en je naasten wenst. Niet alleen om succesvol te zijn en blijven, maar juist ook voor je gemoedsrust en die van je dierbaren. 

Pas als je zelf een zuiver beeld hebt van wat je wilt, kun je de acties die hiervoor nodig zijn uitvoeren. Door dit proces zorgvuldig te doorlopen, zet je als DGA een gedegen fundament neer voor de toekomst. Met deze methode kom je tot een stevig juridisch kader voor als je overlijdt én een kompas waarmee zowel familie als onderneming verder kunnen.  

 

Datum

Maandag 19 april

Tijd

15.00 – 18.00 uur

Locatie

Hotel Central, Den Bosch  

Eigen bijdrage

€59,50 excl. BTW per persoon

 

Programma maandag 19 april

15.00 uur

Ontvangst

15.15 - 17.30 uur

Plenair programma
- Voorstel rondje van de deelnemers
- Achtergrond introductie van gastbedrijf
- Introductie BFBG matrix

17.30 – 18.00 uur

Afsluitende borrel

18.00 uur

Verwacht einde 

Uiteraard houden we rekening met de RIVM richtlijnen.

Omdat het bij dit onderwerp niet alleen draait om de onderneming, maar juist ook om zaken die het hele gezin aangaan, zijn ook jullie partners van harte uitgenodigd.