Voorbereiding bedrijfsopvolging

We bespreken met elkaar welke voorbereidingen je kunt treffen bij de bedrijfsopvolging op o.a. financieel en Voofiscaal vlak. We staan stil bij zowel de opvolging in leiding als in eigendom en delen ervaringen met elkaar.

Deze sessie wordt verzorgd door Bert Lippens van EY.