NextGen Plus event - op bezoek bij Van der Valk Hotel Eindhoven

De nieuwe generatie is ons beste onderwerp waar we dit jaar groot op willen doorpakken. Ofwel we willen ons collectief ontfermen over al onze kinderen. Door als ze met ons een keertje willen praten, stage willen lopen, een opdracht moeten maken, helpen bij ondernemerschap of andere vragen. En vooral door ook met andere BFBG-lotgenoten te praten. Een connectie maken tussen ‘ouder en kind’. Van generatie op generatie. Ook als er nog geen bedrijfsopvolgskeuze is gemaakt.

Dit jaar organiseren we een tweetal bijeenkomsten voor zowel de ouder en (potentieel) bedrijfsopvolger (leeftijd vanaf 16 jaar). Deze bijeenkomsten gaan veel breder dan onze huidige club bedrijfsopvolgers (dus ook voor iedereen die geen lid is). Het is belangrijk en leuk om elkaar te leren kennen en ervaringen uit te wisselen.

We gaan in gesprek met familie Van der Valk – met Rick Polman van Van der Valk Eindhoven. Op een ongedwongen manier maken we kennis met elkaar in een spelvorm. Ben je er bij?

Concept programma

15.00 uur Ontvangst
15.30 uur Plenair:
- Welkomstwoord BFBG
- In gesprek met vader Rick Polman
16.30 uur Activiteit 
18.30 uur Diner 
20.30 uur Verwacht einde 

Deze bijeenkomst is voor de DGA en NextGen/ bedrijfsopvolger. Vanaf 16 jaar, ook als er nog geen bedrijfsopvolgingskeuze is gemaakt.