In gesprek met Michiel Muller - Picnic!

Maatschappelijke en economische ontwikkelingen gaan sneller dan ooit tevoren. Er dient zich een Nieuwe Economie aan: een economie die circulair is, die rekening houdt met de draagkracht van de aarde en van de mensen op de aarde. Die Nieuwe Economie vervangt het oude financiële winstdenken door een andere integrale waardebenadering. Naast de financiële telt nu net zozeer de ecologische, sociale en intellectuele waarde.

Een economie die bovendien wordt gekenmerkt door een ongekende mate van digitalisering en technologie. Tal van samenhangende en elkaar versterkende technologische trends zoals robotisering, big data, 3D-printing, cloud computing en nanotechnologie zullen de manier waarop we leven en werken ingrijpend veranderen. We staan nog maar aan het begin.

Mens of machine?
Nu al is duidelijk dat deze transitie naar de Nieuwe Economie enorme impact gaat hebben op de arbeidsmarkt. In alle branches en sectoren, bij grote en kleine bedrijven. Tal van werkzaamheden die nu nog het exclusieve domein van de mens zijn, zullen straks door intelligente machines worden verricht. Tegelijkertijd ontstaan nieuwe industrieën en sectoren waarvan we de volledige economische impact nog niet kunnen overzien.

We gaan in gesprek met CEO Michiel Muller van Picnic. Hij is druk bezig om de supermarkt-wereld aan te vallen. De online grootgrutter met gratis bezorging is in hoog tempo bezig om te groeien. Sneller dan nu kan het niet.

 

Concept programma

16.00 uur

Ontvangst

16.30 uur

Plenair

18.00 uur

Walking diner

20.30 uur

Verwacht einde

Dit programma is met partner

                   

Indien er nog aanvullende vragen of opmerkingen zijn, neem dan contact met Patricia van Schenkhof (06-51357497) of Ilse Heerkens (06-83597608).