DGA + NextGen event

Vorig jaar hebben we voor het eerst een event georganiseerd voor zowel de ouder en (potentieel) bedrijfsopvolger. Dit gaat breder dan onze huidige club bedrijfsopvolgers (dus ook voor iedereen die geen lid is). Het is belangrijk en leuk om elkaar te leren kennen en ervaringen uit te wisselen. Dit gaan we doen door met elkaar de interactie aan te gaan met het spel ‘better questions’ vanuit EY.

Deze middag vindt plaats in de prachtige ambiance van Mercedes-Benz ASV in Veghel, waar we ook een test-drive maken.

Concept programma

16.30 uur Ontvangst
17.00 uur Plenair:
- Welkomstwoord BFBG
- Korte introductie ASV
- Ronde tafels met spel 'Better Questions'
18.15 uur Diner
19.00 uur Testdriver Mercedes-Benz
20.30 uur Verwacht einde 

Leeftijd vanaf 16 jaar.