In gesprek over bedrijfswaardering

Hoe kan ik als CFO een bijdrage leveren bij de waardepaling van de onderneming?

Een praktijkgerichte sessie over de ‘waarde van het bedrijf’. Want een antwoord op deze vraagt telt mee in de (persoonlijke) strategie van de DGA. Kan hij nu uitstappen en het stokje aan een ander overdragen (NextGen)? Of gaat hij andere bedrijven aan- of verkopen? In hoeverre kan de DGA door een ‘fiscale’ waardebepaling alvast werken aan vermogensoverdracht binnen de familie en wat is de rol die de CFO daarbij vervult? Tijdens deze bijeenkomst zullen er praktische handvaten worden aangereikt waardoor de CFO een relevante bijdrage kan leveren aan het proces van waardebepaling.