Gedragscode

BFBG kent een gedragscode voor de leden:

1. Openheid en vertrouwen
BFBG hanteert de principes van openheid, vertrouwen en vertrouwelijkheid. Opgedane ervaringen en inzichten zijn vrij te gebruiken ter eigen lering. De identiteit, relatie en aard van de informatiebron blijft vertrouwelijk en wordt niet openbaar gemaakt.

2. Actieve betrokkenheid van leden is essentieel
Leden die actief betrokken zijn bij het genootschap vormen een essentieel onderdeel van een levendig en nuttig netwerk

3. Professionaliteit en respect
Leden respecteren elkaar, ongeacht meningsverschillen, marktposities en concurrentie. En gaan hier op professionele wijze mee om.

4. Non-commercialiteit
BFBG biedt een platform waar leden elkaar leren kennen, kennis en ervaring kunnen uitwisselen, om zo bij te dragen aan het individuele succes en de kracht van de Brabantse economie. Commerciële activiteiten aanbieden aan leden wordt niet op prijs gesteld.

Onze partners