Visie en Missie

Visie

BFBG richt zich vanaf de oprichting in 2010 op de top van die ondernemingen en is toegankelijk voor familiebedrijven met ten minste honderd werknemers. Inmiddels telt het netwerk meer dan 150 leden en het groeit nog steeds. Daarmee is helder dat BFBG in een duidelijke behoefte voorziet. DGA’s van familiebedrijven in Noord-Brabant vinden het belangrijk om in een plezierige sfeer hun netwerk te vergroten en ervaringen en kennis te delen.

BFBG maakt dat mogelijk door het faciliteren en versterken van de onderlinge communicatie, bijvoorbeeld via onze website en ons intranet, en door het organiseren van uiteenlopende bijeenkomsten.

Missie

Noord-Brabant is gebouwd op familiebedrijven. Deze ondernemingen vormen een belangrijke basis voor het economische succes van de provincie. Bij hen gaat ondernemerschap hand in hand met belangrijke waarden als continuïteit en het samendoen met de werknemers. Dat is een gezonde basis voor de bedrijfsvoering. Maar ook familiebedrijven ontkomen niet aan de ingrijpende gevolgen van de huidige economische transitie. Waar de wereld in snel tempo verandert, is stilzitten geen optie. Hoe beter het contact, hoe meer er van elkaar wordt geleerd. En hoe meer verbanden er worden gelegd, hoe beter het de Brabantse familiebedrijven in Brabant vergaat.

” DGA’s van familiebedrijven in Noord-Brabant vinden het belangrijk om in een plezierige sfeer hun netwerk te vergroten en ervaringen en kennis te dele

Onze partners