Evenementen

Bij BFBG staat de ontmoeting centraal. De nadruk ligt daarbij op het versterken van de onderlinge banden in een informele, ontspannen sfeer. We kennen vier type bijeenkomsten:

De DGA Bijeenkomsten

Leden leren elkaar beter kennen tijdens bijzondere bijeenkomsten en verrassende evenementen. De activiteiten lopen uiteen van informele familiedagen en interessante bedrijfsbezoeken tot informatieve excursies.

Keukentafelgesprekken

Deze bijeenkomsten vinden plaats in een kleine setting. In een open en vertrouwde sfeer worden actuele thema’s besproken en persoonlijke ervaringen gedeeld.

Expertgroepen

Binnen BFBG zijn vijf expertgroepen actief rond de thema’s finance, ICT, bedrijfsopvolging, marketing/sales en HRM. Ze bestaan uit medewerkers van lidbedrijven en komen periodiek bij elkaar om belangrijke ontwikkelingen binnen het vakgebied de bespreken.

Incentives

Ieder jaar vinden er één of twee incentives plaats voor onze leden. Eén daarvan is onze jaarlijkse BFBG rally.

Onze partners